Hướng dẫn đệm hát: "Chiều nay không có mưa bay"

Hướng dẫn đệm piano
Bài hát: Chiều nay không có mưa bay - với tone chuẩn nam (Trung Quân)
Thực hiện: Thanh Tú (ACE Music)
Đăng ký theo dõi trên kênh Youtube ACE MUSIC : https://www.youtube.com/c/ACEMusicvietnam