Hướng dẫn đệm hát piano "Em không là duy nhất"

19/06/2017

Hướng dẫn đệm pianoBài hát: Em không là duy nhất - Tóc TiênThực hiện: Thanh Tú (ACE Music)Đăng ký theo dõi trên kênh Youtube ACE MUSIC : https://www.youtube.com/c/ACEMusicvietnam

Xem tiếp

Hướng dẫn đệm hát piano "Phía sau một cô gái"

25/01/2017

Hướng dẫn đệm hát pianoBài hát: Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng SơnThực hiện: Thanh Tú (ACE Music)Đăng ký theo dõi trên kênh Youtube ACE MUSIC : https://www.youtube.com/c/ACEMusicvietnam

Xem tiếp

Hướng dẫn đệm hát piano "Gửi anh xa nhớ"

01/10/2016

Hướng dẫn đệm hát pianoBài hát: Gửi anh xa nhớ - Bích PhươngThực hiện: Thanh Tú (ACE Music)Đăng ký theo dõi trên kênh Youtube ACE MUSIC : https://www.youtube.com/c/ACEMusicvietnam

Xem tiếp

Hướng dẫn đệm hát piano "Trái tim em cũng biết đau"

22/09/2016

Hướng dẫn đệm hát pianoBài hát: Trái tim em cũng biết đau - Bảo AnhThực hiện: Thanh Tú (ACE Music)Đăng ký theo dõi trên kênh Youtube ACE MUSIC : https://www.youtube.com/c/ACEMusicvietnam

Xem tiếp

Hướng dẫn đệm hát piano "Một thời đã xa"

23/07/2016

Hướng dẫn đệm hát pianoBài hát: Một thời đã xa - Phương ThanhThực hiện: Thanh Tú (ACE Music)Đăng ký theo dõi trên kênh Youtube ACE MUSIC : https://www.youtube.com/c/ACEMusicvietnam

Xem tiếp

Hướng dẫn đệm hát piano "Anh cứ đi đi"

09/07/2016

Hướng dẫn đệm hát pianoBài hát: Anh cứ đi đi - Hari WonThực hiện: Thanh Tú (ACE Music)Đăng ký theo dõi trên kênh Youtube ACE MUSIC : https://www.youtube.com/c/ACEMusicvietnam

Xem tiếp

Hướng dẫn đệm hát piano "Vệt nắng cuối trời"

17/06/2016

Hướng dẫn đệm hát pianoBài hát: Vệt nắng cuối trời - Hoàng BáchThực hiện: Thanh Tú (ACE Music)Đăng ký theo dõi trên kênh Youtube ACE MUSIC : https://www.youtube.com/c/ACEMusicvietnam

Xem tiếp

Hướng dẫn đệm hát piano "Mùa yêu cũ"

13/04/2016

Hướng dẫn đệm hát piano Bài hát:  Mùa yêu cũThực hiện: Thanh Tú (ACE Music)Đăng ký theo dõi trên kênh Youtube ACE MUSIC : https://www.youtube.com/c/ACEMusicvietnam

Xem tiếp

Hướng dẫn đệm hát piano "Sau tất cả - Erik St.319"

17/03/2016

Hướng dẫn đệm hát pianoBài hát: Sau tất cả - Erik St.319Thực hiện: Thanh Tú (ACE Music)Đăng ký theo dõi trên kênh Youtube ACE MUSIC : https://www.youtube.com/c/ACEMusicvietnam

Xem tiếp

Hướng dẫn đệm hát piano "Tìm lại bầu trời"

29/02/2016

Hướng dẫn đệm hát pianoBài hát: Tìm lại bầu trời - Tuấn hưngThực hiện: Thanh Tú (ACE Music)Đăng ký theo dõi trên kênh Youtube ACE MUSIC : https://www.youtube.com/c/ACEMusicvietnam

Xem tiếp