Offline Giao Lưu Âm Nhạc ngày 24/06/2017 tại ACE Music cập nhật video

>> Chương trình Offline Giao Lưu Âm Nhạc ngày 24/06/2017 tại ACE Music

Phần giao lưu của bạn Phạm Hồng Phúc với sáng tác I Wanna Die cùng với Guitar !

Phần giao lưu của bạn Min cùng với Guitar Chiêu Tiến Khải trong buổi Offline Summer love songs 2017

Phần giao lưu của bạn Lan Anh Vu

Đang cập nhật ...