Nguyên tắc chuyển đổi tín hiệu của loa

Cũng tương tự như 1 microphone, loa có nhiều nguyên tắc chuyển đổi tín hiệu khác nhau, nhưng đa số vẫn theo nguyên tắc chuyển đổi động lực điện. Trong thực tế sử dụng, ít khi chúng ta gặp những loại loa hoạt động theo nguyên tắc áp điện và tĩnh điện.

Các loại loa:

- Loa tĩnh điện có cấu trúc tương tự với 1 microphone tụ điện. Khoảng cách màng rung đến điện cực đối phải đủ lớn phù hợp cho tần số thấp. Loa tĩnh điện cũng cần có 1 điện áp lệch giống như ở microphone tụ điện. Điện thế cân bằng này được giao thoa với điện thế điều biến, để cho biến dạng không tuyến tính được hạ xuống thấp nhất,điện thế điều biến chỉ bằng 1 phần 10 lần điện áp lệch. Chỉ sử dụng để thiết kế loa, nên loa điện thế tĩnh sẽ dành cho âm thanh cao. Tuy vậy nó vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng tốt nhiệm vụ này .

- Loa áp điện:
Khi có 1 hiệu điện thế đi qua, hiệu ứng áp điện tạo ra sự biến dạng tinh thể, sự biến dạng này có thể tác động lên màng rung ra môi trường xung quanh hoặc được tỏa ra trực tiếp, loa áp diện có thể chỉ cho tỏa âm thanh ra trong khu vực âm thanh cao với cường độ âm phù hợp tương tự như loa tĩnh điện.

Nguồn Việt Thương