Đàn guitar điện hoạt động như thế nào

Đàn guitar điện có những dây giống hệt như một chiếc đàn guitar thường.

Nhưng đó không phải là những dây tạo nên âm thanh mà ta nghe được. Khi nhạc công làm rung những dây đàn, nó liền tạo ra một tín hiệu điện được khuếch đại và đưa đến một loa điện. Chính chiếc loa tạo ra âm thanh.

Guitar điện Fender 0243000506

Vì không phải những dây đàn phát ra âm thanh, nên chúng có thể cứng hơn.

Đó là những dây kim loại rung động giữa những nam châm. Tư tưởng của những nam châm này bị thay đổi và tạo nên một dòng điện yếu trong những cuộn dây điện quấn quanh nam châm. Dòng điện này sau đó được chuyển tới một mạch điện khuếch đại và đưa nó tới một loa điện. Sức mạnh của âm thanh được tái tạo đúng như khi ta gảy đây đàn, nhưng nó cũng có thể được tăng lên bằng máy tăng âm.

Bách khoa tri thức