Giới thiệu về chương trình LCM

LCM là một trong những trường đại học Âm nhạc lớn và lâu đời nhất ở Vương Quốc Anh được thành lập vào năm 1887. Vào năm 1992, LCM trở thành một trong tám trường đại học trực thuộc trường đại học West London (University of West London).
Trường có hệ thống kiểm định âm nhạc riêng gọi là London College of Music Examinitions (LCM Examinations). Đây là một trong bốn cục khảo thí âm nhạc duy nhất trên toàn lãnh thổ Vương Quốc Anh được kiểm định và công nhận bởi Hệ thống Kiểm Định Chất Lượng Giáo dục Anh Quốc. Cục khảo thí LCM Examinations của trường nổi tiếng nhờ có được nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực âm nhạc và âm thanh.

Những chứng nhận và văn bằng của LCM được văn phòng quản lý chất lượng và khảo thí Vương Quốc Anh công nhận và đảm bảo.

Mỗi khung bậc trình độ của LCM đều được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia nên tương đương với những trình độ (level) được quy định và công nhận trong khung trình độ và tín chỉ quốc gia.

Có giá trị khi đăng ký vào các trường đại học thuộc Vương Quốc Anh. Từ Grade 6 trở đi, sẽ được giảm một số tín chỉ ở một số chuyên ngành.

Các nước Âu Mỹ có Công ước chấp nhận bằng cấp của nhau nên bằng cấp LCM được chấp nhận và có giá trị quốc tế.

Hội đồng khảo thí LCM có uy tín lâu đời trên toàn thế giới (1887) vì có nhiều chuyên gia và giáo sư nghiên cứu trong lĩnh vực âm nhạc và âm thanh. Nên bằng cấp LCM được gọi là “International recognized” (được quốc tế công nhận)