Khuyến mãi guitar thùng Takamine

Chương trình khuyến mãi mua đàn guitar thùng Takamine tặng phụ kiện.


ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TAKAMINE D1D//NS (hình bên trên)
GIÁ BÁN: 3,900,000 VNĐ

TẶNG PHỤ KIỆN: CAPO, TUNER JT61


ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TAKAMINE  (hình bên trên)
GIÁ BÁN: 4,200,000 VNĐ
TẶNG PHỤ KIỆN: CAPO, TUNER JT61, STRAP


ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TAKAMINE  (hình bên trên)
GIÁ BÁN: 7,500,000 VNĐ
TẶNG PHỤ KIỆN: CAPO, TUNER JT61, STRAP, CABLE, PICK


ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TAKAMINE  (hình bên trên)
GIÁ BÁN: 5,800,000 VNĐ
TẶNG PHỤ KIỆN: CAPO, TUNER JT61, STRAP


ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TAKAMINE  (hình bên trên)
GIÁ BÁN: 7,400,000 VNĐ
TẶNG PHỤ KIỆN: CAPO, TUNER JT61, STRAP, PICK, CABLE


ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TAKAMINE (hình bên trên)
GIÁ BÁN: 5,200,000 VNĐ
TẶNG PHỤ KIỆN: CAPO, TUNER JT61, STRAP, PICK, CABLE


ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TAKAMINE  (hình bên trên)
GIÁ BÁN: 6,700,000 VNĐ

TẶNG PHỤ KIỆN: CAPO, TUNER JT61, STRAP, PICK, CABLE


ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TAKAMINE  (hình bên trên)
GIÁ BÁN: 8,500,000 VNĐ

TẶNG PHỤ KIỆN: CAPO, TUNER JT61, STRAP, PICK, CABLE


ĐÀN GUITAR ACOUSTIC TAKAMINE  (hình bên trên)
GIÁ BÁN: 7,600,000 VNĐ

TẶNG PHỤ KIỆN: CAPO, TUNER JT61, STRAP, PICK, CABLE

Áp dụng đến ngày 30/4/2016