Hướng dẫn tìm các hợp âm cơ bản của một gam

Trong một thang âm (cung, giọng) bất kì ta có thể tìm được các hợp âm tương ứng, trong một thang âm sẽ có 7 nốt nhạc, sẽ có 6 hợp âm cơ bản khác nhau, để tìm được các hợp âm này chúng ta có thể dựa vào phương pháp sau:

Đầu tiên xác định hợp âm chủ, sau đó tìm hợp âm bậc 4 và 5.

Ví dụ một bản nhạc giọng C, thang âm sẽ là C D E F G A B, khi đó ta xác định được hợp âm bậc 1 (hợp âm chủ) sẽ là Đô trưởng, hợp âm bậc 4 và 5 sẽ là Fa trưởng (F) và Sol trưởng (G)

Khi đã xác định được 3 hợp âm trưởng này chúng ta có thể tìm 3 hợp âm song song của chúng bằng cách đếm xuống 2 nốt từ hợp âm đó.

Ví dụ: từ C chúng ta đếm xuống B A sẽ có hợp âm La thứ (Am), từ F đếm xuống E D sẽ có hợp âm Rê thứ (Dm), từ G đếm xuống F E sẽ có hợp âm Mi thứ (Em)

Tương tự với những bản nhạc giọng thứ.

Ví dụ một bài giọng Dm, ta sẽ có được hợp âm bậc 1, 4 và 5 lần lượt sẽ là Dm, Gm và Am, khi đó ta sẽ suy ra 3 hợp âm song song của những hợp âm này bằng cách đếm lên 2 nốt (ngược lại ở trên). Từ đó sẽ suy ra được những hợp âm còn lại là F, Bb và C. 

Điểm lưu ý trong bản nhạc giọng thứ, bậc 5 thường được đánh qua trưởng trước khi kết thúc bản nhạc. Ví dụ trong giọng Dm, thay vì bậc 5 là Am, người ta sẽ đánh A.

Để làm được điều này, các bạn cần phải thuộc các nốt trong thang âm của các giọng khác nhau để có thể xác định được các bậc trong thang âm là những nốt nào.

Chúc các bạn thành công!