Good music, perfect gifts.


Chương trình chơi nhạc cụ nhận ngay quà tặng diễn ra tại showroom ACE Music từ ngày 1-31/12/2014.
Đối tượng tham gia: tất cả mọi người.